Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ważne informacje

Treść strony

Ważne informacje

Stronicowanie

 • Uchwała Nr Ra.154.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

  2019.04.25

  z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.

 • Decyzja Starosty Radomskiego

  2019.04.24

  z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości, położonej w miejscowości Sławno, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/3 o powierzchni 0.94 ha.

 • UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

  2019.04.24

  z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 • Informacja

  2019.04.24

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Garlica, wzdłuż linii kolejowej nr 22 w km od 67+811 do 65+825 w ramach projektu „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" w miejscowości Mniszek, gm. Wolanów, pow. radomski. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

 • Informacja

  2019.04.24

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Jabłonica, wzdłuż linii kolejowej nr 22 w km od 65+057 do 65+078 w ramach projektu „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" w miejscowości Mniszek, gm. Wolanów, pow. radomski. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

 • Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Wolanów

  2019.04.23

  z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Remont nawierzchni gruntowych, bitumicznych, poboczy dróg i przepustów będących w zarządzie Zamawiającego"

 • Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Wolanów

  2019.04.16

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów”.

 • Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Wolanów

  2019.04.09

  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

 • Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Wolanów

  2019.04.09

  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  2019.04.04

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie hali przemysłowej na terenie działek nr 262, 263, 264, 265 obręb 0030 w miejscowości Wolanów, gm. Wolanów, woj. mazowieckie”.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 14:02

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 932193
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-19 14:04

Stopka strony