Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Jak załatwić sprawę w urzędzie

Banery

  • Portal mapowy

Treść strony

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z obowiązującymi planami.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr 14, tel. 483803638, e-mail: inwestycje@wolanow.pl

Wypis i wyrys z planu miejscowego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wolanów

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr 14, tel. 483803638, e-mail: inwestycje @wolanow.pl

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Wolanów(ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr10, tel. (48) 6186051;fax. (48)6187941, e-mail: gmina@wolanow.pl

Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego decyzję o wpisaniu do rejestru wydaje wójt po sprawdzeniu czy wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dokumentu własności lub najmu, oświadczenie złożone przez właściciela lub najemcę, potwierdzenie przez sołtysa danej miejscowości faktu stałego zamieszkania.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Wolanów ul. Radomska 20 – Stanowisko ds. Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - I piętro, pokój nr 14, tel. (0-48) 6186051 wew. 38, fax: (048) 6187941, e-mail: inwestycje@wolanow.pl

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Wolanów ul. Radomska 20 I piętro, pokój nr 14, tel. (0-48) 6186051 wew. 38, fax: (048) 6187941, e-mail: inwestycje@wolanow.pl

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLVII/165/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29.01.2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zezwolenie na prowadzenie działalności oraz zmiany dokonuje Wójt Gminy Wolanów na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr 10, tel.(048) 6186051, fax (048)6187941, e-mail:gmina@wolanow.pl

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11139
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-08 13:01

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1350417
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:15

Stopka strony