Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LIII/377/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Uchwała Nr LIII/372/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2023

Uchwała Nr LIII/371/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia  stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Uchwała Nr LI/357/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr LI/356/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr LI/355/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr LI/354/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów 

Uchwała Nr XLIX/347/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XV/99/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLIX/346/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wolanów

Uchwała nr XLIX/345/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Uchwała Nr XLVII/339/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie

Uchwała Nr XLVII/338/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XLVII/337/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIV/311/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLVII/336/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XLVII/334/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych nr 351208W, 351212W, 351213W, 351234W, 351242W, 351243W, 351244W, 351248W, 351249W 

Uchwała Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLVII/329/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XLVII/328/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XLIV/312/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLIV/311/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLII/299/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2022/2023 od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XLII/298/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022 rok”

Uchwała Nr XLI/294/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XLI/293/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2022

Uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17901
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 10:39:34