Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/203/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek  jej dotychczasowemu Dzierżawcy   

Uchwała Nr XXIX/202/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/201/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/200/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości  położonej  w  miejscowości Mniszek, gm. Wolanów oznaczonej  jako działka ewidencyjna  nr  896, w drodze przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIX/198/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/197/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku Uchwała budżetowa na rok 2021 Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXIX/195/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 - 2029

Uchwała Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXVIII/191/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów na lata 2021 – 2025

Uchwała Nr XXVIII/189/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/188/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Wolanów

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  położonej  w  obrębie  Sławno, oznaczonej  jako działki  ewidencyjne nr 123/2 i 123/4

Uchwała nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  położonej  w  obrębie  Wolanów, oznaczonej  jako działka ewidencyjna nr 15

Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  położonej  w  obrębie  Wolanów, oznaczonej  jako działka ewidencyjna nr 14

Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVI/179/2020 Rady Gminy Wolanów

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXVI/178/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim  Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2018- 2022” 

Uchwała Nr XXVI/177/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 października 2020 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości  położonej  w obrębie Wacławów, gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr  127, w drodze przetargu nieograniczonego 

Uchwała Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 października 2020 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości  położonej  w  miejscowości Mniszek, gm. Wolanów oznaczonej  jako działka ewidencyjna  nr  896, w drodze przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie  poparcia planów podziału administracyjnego Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XXV/172/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  nieruchomość niezabudowaną  położoną w miejscowości Strzałków jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026.

Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek  jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2018- 2022”.

Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów.

Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenie petycji.

Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Wolanów

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

Uchwała Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wolanów nieruchomości położonej w obrębie Chruślice, gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 342 o pow. 3000 m2

Uchwała Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 r.

Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/125/2016 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 - 2021”

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2020 rok”

Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie

Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1

Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 roku

Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla p.o. dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) Gminy Wolanów

Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie.

Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów.

Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020.

Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu najemcy

Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2420

Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów

Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno

Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 202983
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:47:32