Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LIII/377/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Uchwała Nr LIII/376/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr LIII/375/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2026

Uchwała Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Uchwała Nr LIII/373/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Uchwała Nr LIII/372/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2023

Uchwała Nr LIII/371/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia  stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Uchwała Nr LIII/370/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów  

Uchwała Nr LIII/369/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wolanów na lata 2022-2025

Uchwała Nr LIII/368/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wolanów na rok 2023

Uchwała Nr LIII/367/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LIII/366/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2023 r.

Uchwała Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2023 r.

Uchwała Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2023 r.

Uchwała Nr LIII/363/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2023 r.

Uchwała Nr LIII/362/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2023 r.

Uchwała Nr LII/361/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr LII/360/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr LI/359/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr LI/358/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr LI/357/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr LI/356/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr LI/355/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr LI/354/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów 

Uchwała Nr LI/353/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wolanów i Gminą Miasta Radomia w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr LI/352/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Uchwała Nr L/351/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLIX/350/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLIX/349/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XLIX/348/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała Nr XLIX/347/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XV/99/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLIX/346/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wolanów

Uchwała Nr XLIX/345/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 10 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Uchwała Nr XLVIII/344/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLVII/343/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Radomskiej   

Uchwała Nr XLVII/342/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLVII/341/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022-2032

Uchwała Nr XLVII/340/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia  2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLVII/339/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie

Uchwała Nr XLVII/338/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XLVII/337/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIV/311/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLVII/336/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XLVII/335/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wolanów do 2030 roku

Uchwała Nr XLVII/334/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych nr 351208W, 351212W, 351213W, 351234W, 351242W, 351243W, 351244W, 351248W, 351249W 

Uchwała Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XLVII/332/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69, jej dotychczasowym Dzierżawcom   

Uchwała Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLVII/329/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XLVII/328/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XLV/325/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów  

Uchwała Nr XLV/324/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLV/323/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XLV/322/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XLV/321/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego 

Uchwała Nr XLV/320/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie  za 2021 rok

Uchwała Nr XLV/319/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  za 2021 rok 

Uchwała Nr XLV/318/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  Wolanów wotum zaufania

Uchwała Nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Wolanów

Uchwała Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kacprowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2141

Uchwała Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ślepowron,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1075

Uchwała Nr XLIV/312/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wolanów

uchwała nr XLIV/311/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela  w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLIV/310/2022 Rady Gminy Wolanów

 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów  na lata 2021- 2026”

Uchwała nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLIII/308/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XLII/307/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022-2032

Uchwała Nr XLII/305/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r.

Uchwała Nr XLII/304/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Wolanów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023

Uchwała Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolanów do porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Uchwała Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr XLII/301/2022 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Nowe Sławno i Pod Chronówkiem

Uchwała Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka z: „Kowalanka jako część wsi Wolanów” na „Kowalanka jako wieś”

Uchwała Nr XLII/299/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2022/2023 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XLII/298/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022 rok”

Uchwała Nr XLII/297/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wolanów na lata 2022-2025

Uchwała Nr XLI/296/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XLI/294/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XLI/293/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2022

Uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XLI/290/2022 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „POŻYTECZNI”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43916
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 10:35:30