Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XL/285/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/283/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/282/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2022 - 2026"

Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów

Uchwała Nr XL/279/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach „Senior +”

Uchwała Nr XL/278/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Wolanów

 z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno

Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie

Uchwała Nr XXXVII/259/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych

Uchwała Nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garno

Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wolanów

Uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXXV/241/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIV/237/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wolanów do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Uchwała Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XXXIII/225/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +”

Uchwała Nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019r.w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXXI/213/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2021/2022 od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2021 

Uchwała Nr XXXI/211/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2021 rok”

Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów

Uchwała Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:55:21