Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • e-PUAP
 • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.15, odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódgkiego - węzeł Radom Południe (bez węgła) według wariantu inwestycyjnego (W2).

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236) informuję że Gmina Wolanów przystępuje do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023r.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 29 grudnia 2022 roku na godz. 14.00  LIII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  w Wolanowie. 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Radomskiego, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omęcin - Szydłowiec" (na odcinku ok. 300 m w obrębach Mniszek, Wymysłów, Koryciska)

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 19 grudnia  2022 roku na godz. 15.30 LII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o niezałatwieniu sprawy w terminie

Zgodnie z art. 9, art. 49 i art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) zawiadamiam, że sprawa dotycząca nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35Kpa

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zadanie: „Zakup i dostawa licencji w ramach programu Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie o nazwie: „Zakup i dostawa licencji w ramach programu Cyfrowa Gmina”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zadanie: „Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie o nazwie: „Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina”

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 28 listopada 2022 roku na godz. 15.00  LI sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych

w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa oprogramowania serwerowego do Urzędu Gminy Wolanów w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zadania pn. „Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina”.

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 7 listopada 2022 roku na godz. 15.30 L sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego — węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o niezałatwieniu sprawy w terminie

Zgodnie z art. 9, art. 49 i art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) zawiadamiam, że sprawa dotycząca nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3564W Radom - Augustów - Kowala - Parznice

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji nr 1376.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Powiatu Radomskiego, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3564W Radom - Augustów - Kowala - Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego - rowu ziemnego w pasie drogowym, drogi powiatowej Nr 3565W w Wolanowie - ulica Kolejowa (dz. nr ew. 160 obręb: 0030 Wolanów gm. Wolanów), za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego 0 100 mm, ze zlewni na terenie Zakładu zlokalizowanego w Wolanowie przy ul. Kolejowej 16.

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie może zostać załatwione w terminie określonym w art. 35 Kpa.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.4.4210.244.2022.PL z dnia 27 września 2022r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Radomskiego z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę odparowujących rowów otwartych (pokrytych zielenią) na działkach o nr ewid.: 213, 212, 211, 210, 337, obręb 0028 Wymysłów, gmina Wolanów powiat radomski, województwo mazowieckie, nr ewid.: 2433, 2432, obręb 0013 Mniszek, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie, nr ewid.: 592, obręb 0009 Koryciska, gmina Wieniawa, powiat przysuski, województwo mazowieckie w ramach inwestycji: „Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin - Szydłowiec".

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zadanie: „Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Wolanów w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie o nazwie: „Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Wolanów w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Okrój
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2022-10-06 12:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt dr Ewa Markowska-Bzducha
   data wytworzenia: 2022-10-06
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2022-10-06 12:54

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 10 października 2022 roku na godz. 15.30  XLIX sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 29 września 2022 roku na godz. 15.30 XLVIII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Wolanów w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.

Zawiadomienie/obwieszczenie Starosty Radomskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów"

Zawiadomienie/obwieszczenie Starosty Radomskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew- Wolanów - Augustów"

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów"

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1564.2022 z dnia 24.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 o wydanym postanowieniu znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.12 z dnia 26 sierpnia 2022 r. odmawiającym  przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę odparowujących rowów otwartych (pokrytych zielenią) w ramach inwestycji: "Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin - Szydłowiec".

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1564.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Powiatu Radomskiego, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, Reprezentowanego przez Pełnomocnika - P. Joannę Chojnacką dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 22 sierpnia 2022 roku na godz. 14.30  XLVII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 września 2022 r. w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego — węzeł Rudom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2).

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów".

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 15 lipca 2022 roku na godz. 14.00 XLVI sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650

Informacja o wszczęciu postępowania

w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Radomki na stopniu czołowym zbiornika „Domaniów” w km 77+190 (64+800) biegu rzeki w miejscowości Wólka Domaniowska, gm. Przytyk, woj. mazowieckie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych w powstałym w wyniku piętrzenia zbiorniku „Domaniów” gm. Przytyk, Wieniawa i Wolanów, woj. mazowieckie; udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2013 r., znak: OWŚVII.7322.56.2012.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 24 czerwca 2022 roku na godz. 14.00  XLV sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie przedsięwzięcia realizowanego polegającego na zwiększeniu operacji lotniczych w ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 31 maja 2022 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.379.2021.ES, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Powiatu Radomskiego z siedzibą w Radomiu na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w związku z  realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów nr 3570W na odcinku 03+846,40 - 08+099,88 (dawna droga wojewódzka)", województwo mazowieckie, powiat radomski.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 23 maja 2022 roku na godz. 15.00  XLIV sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów. 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOS-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego — węzeł Radom Południe (bez węzła) według wańantu inwestycyjnego (W2)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: likwidacji i przebudowy istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami i korpusem drogi, wykonania wylotów kanalizacji deszczowej, prowadzenie przez wody rzeki Dobrzycy przejścia przebudowywanym przepustem oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów nr 3570W na odcinku 03+846,40 + 08+099,88 (dawna droga wojewódzka)".

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wolanów zwołuję na dzień 8 kwietnia 2022 roku na godz. 15.00 XLIII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno na odcinku od km 2+063,00 do km 6+441,41 oraz zatwierdzenia projektu zamiennego dla planowanej inwestycji.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 30 marca 2022 roku na godz. 14.00  XLII sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Jana Bochni - pełnomocnika Gminy Wolanów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe płynące rzeki Cerekwianki w km 6+770 znajdującej się na działce nr ewid. 1155 obręb 0023 Ślepowron gm. Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kowalanka w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka

Informacja o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym w ramach rozpatrywania sprawy z wniosku Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania do urządzenia wodnego - zbiornika ziemnego wsiąkająco - odparowującego wód opadowych lub roztopowych

Informacja o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym w ramach rozpatrywania sprawy z wniosku Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. rowu wykonanego na działkach o nr ewid. 1302 oraz 1303, obręb 0024 - Strzałków, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

w sprawie zmiany decyzji Starosty Radomskiego nr 1255.2020 dnia 06.07.2020 r. (znak sprawy BA.6740.392.2020.ŁW) dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno na odcinku od km 2+063,00 do km 6+441,41 oraz zatwierdzenia projektu zamiennego dla planowanej inwestycji.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Radomskiego z dnia 28 listopada 2017r. znak: ROŚ.6341.117.2017.MM,
 2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego R-A-ld, a następnie rowu R-A-l, oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu Mleczarskiego Figand zlokalizowanego w m. Kolonia Wawrzyszów, gm. Wolanów pow. radomski, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie w sprawie projektu drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła)

Obwieszczenie ws. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora z dnia 29 grudnia 2021 r. znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Poludnie (bez węzła)

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), zwołuję na dzień 31 stycznia 2022 roku na godz. 15.30  XLI sesję Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-02 16:18:54