Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Rada gminy

Treść strony

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
3. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
4. Organami wewnętrznymi Rady są:
   - Przewodniczący Rady;
   - Komisje Rady.
5. Rada ze swojego grona powołuje następujące stałe komisje:
   - komisję rewizyjną,
   - komisję rozwoju, gospodarczego, budżetu i finansów,
   - komisję oświaty, kultury, sportu i zdrowia,
   - komisję rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego.
6. Ustala się nie większy niż pięcioosobowy skład komisji stałych Rady.
7. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład osobowy i zakres działania.
8. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji nowo wybranej Rady obejmują:
   - określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji;
   - przygotowanie projektu porządku obrad;
   - dokonanie otwarcia sesji;
   - powierzenie przewodnictwa obrad radnemu najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji, który prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
9. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego.
10. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji, z tym że Wiceprzewodniczącego Rada może wybrać na następnych sesjach.
11. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, tj.:
    - zwoływanie sesji Rady;
    - przewodniczenie obradom;
    - kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
    - zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał;
    - podpisywanie uchwał Rady;
    - czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
12. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
14. Przewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.
15. Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Urząd.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Faliszewski
    data wytworzenia: 2013-07-05
  • opublikował: Karol Faliszewski
    data publikacji: 2013-07-05 08:16
  • zmodyfikował: Karol Faliszewski
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-01 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15309
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-01 12:25

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1347289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 13:56

Stopka strony