Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r.

Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r.

Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r.

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Wolanów

Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Wolanów

Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019-2024

Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu Najemcy

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, Moduł 1 i 2

Uchwała Nr II/17/2018

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin „ Radomka”

Uchwała Nr II/16/2018

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie

Uchwała Nr II/15/2018

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Wawrzyszów oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 66/2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – turystyczne

Uchwała Nr II/14/2018

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr II/13/2018

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów

Uchwała Nr II/12/2018

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/11/2018

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/10/2018

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Uchwała Nr II/9/2018

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/8/2018

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy – Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia

Uchwała Nr II/7/2018

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/6/2018

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów

Uchwała Nr II/5/2018

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/4/2018

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/3/2018

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/2/2018

Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr I/1/2018

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia na przystąpienie Gminy Wolanów do realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr XLVI/256/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI/255/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102

Uchwała Nr XLVI/254/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102

Uchwała Nr XLVI/253/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 336/11

Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/246/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/226/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale XXXVII/204/2017 z dnia28 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XLV/248/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/247/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XLV/246/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLV/245/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przejęcia działki nr 523 położonej w miejscowości Rogowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia16 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 383/1

Uchwała Nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLII/239/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLII/238/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XLII/237/2018 Rady Gminy Wolanów

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1

Uchwała Nr XLII/236/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/4

Uchwała Nr XLII/235/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/234/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XLII/233/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/231/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2017 rok

Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLI/229/2018 Rady Gminy Wolanów

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14

Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”

Uchwała Nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości niezabudowanej o nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - turystyczne.

Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXIX/216/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów

Uchwała Nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie

Uchwała Nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Uchwała Nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Wolanów

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich używania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 222533
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:47:16