Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ważne informacje

Treść strony

Ważne informacje

Stronicowanie

 • Uchwała Nr Ra.515.2018

  2018.12.28

  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Wolanowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

 • Informacja

  2018.12.21

  o wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów.

 • Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu Najemcy  

 • Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 • Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 • Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

 • Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

 • Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.12.19

  z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

   

   

   

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 14:02

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 786331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-18 13:18

Stopka strony