Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • e-PUAP
 • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

 

Małgorzata Szczepaniak
Sekretarz Gminy
Telefon: +48 (48) 618-60-67

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i organizuje pracę Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy:

 1. nadzór nad realizacją obowiązków przez pracowników w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw,
 2. kontrola wewnętrzna Urzędu w zakresie zgodności decyzji i działań pracowników z przepisami obowiązującego prawa,
 3. nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, przepisów bhp i ppoż. regulaminu pracy Urzędu, przepisów dotyczących przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,
 4. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 5. nadzór nad sprawami bhp,
 6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 7. nadzór nad bazą lokalową Urzędu oraz racjonalnym gospodarowaniem urządzeniami i materiałami na terenie Urzędu, 
 8. zapewnienie merytorycznej i techniczno – organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Gminy,
 9. realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 10. organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków i czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 12. wykonywanie zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 13. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
 15. nadzór nad prowadzenie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz organów jednostek samorządu terytorialnego
 16. prowadzenie kancelarii tajnej i spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 17. Sekretarz Gminy podejmuje decyzje w zakresie udzielonego przez Wójta upoważnienia 
 18. nadzór nad sprawami związanymi z oświatą.

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Faliszewski
  data wytworzenia: 2011-05-05
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2013-07-02 15:08
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 14:03
 

Dariusz Gocel
Skarbnik Gminy
Telefon: +48 483803633

Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego oraz kierownika wydziału finansowo-księgowego.

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu gminy,
 2. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami mi zasadami, polegających zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Wójta lub upoważnionych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnienie pełnej realizacji planowanych dochodów budżetowych, terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 4. bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych,
 5. kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu,
 6. składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Gminy,
 7. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i przedkładanie ich właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. dokonywanie analizy budżetu i udzielanie bieżącej informacji Wójtowi o jego realizacji oraz występowanie do zarządu w sprawach zmian w budżecie,
 9. kontrola przeprowadzonych operacji gospodarczych,
 10. nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Urzędzie i gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez organy Gminy, podlegających nadzorowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 12. kierowanie i organizowanie pracy referatu finansowego,
 13. nadzór nad merytorycznym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników kierowanego referatu,

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Gocel
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2013-07-02 15:12
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41171
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-04 12:46:39