Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

dr Ewa Markowska-Bzducha
Wójt Gminy
zgodnie z art. 253 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki od godz. 14:00 do godz. 17:00 i w piątki od godz. 8:00 do godz. 10:00.
Telefon: +48 (48) 618-60-67
Tel./fax: +48 (48) 618-60-20

     Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie pracą Urzędu,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta  w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy stanowią inaczej,
 5. udzielenie upoważnienia pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji w należących do niego indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. wykonywanie uchwał Rady Gminy i  uchwał i zarządzeń własnych,
 7. ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z bieżącej działalności i wykonania uchwał rady,
 9. reprezentowanie Gminy w pracach związków między gminnych i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 10. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 11. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,
 12. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 13. wykonywania zadań administratora danych osobowych,
 14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy,
 15. określanie polityki kadrowej i płacowej Urzędu,
 16. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,
 17. nadzór nad wykorzystaniem mienia gminnego zgodnie z jej przeznaczeniem,
 18. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 19. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych na rzecz innych podmiotów,
 20. rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy, dotyczących działalności Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
 21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy w Wolanowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Faliszewski
  data wytworzenia: 2010-12-02
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2013-07-02 15:18
 • zmodyfikował: Monika Musiałek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 13:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-29 13:21

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1347295
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 13:56

Stopka strony