Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXII/454/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze

Uchwała Nr LXII/453/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr LXII/452/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie

Uchwała Nr LXII/451/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie

Uchwała Nr LXII/450/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie

Uchwała Nr LXII/449/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Uchwała Nr LXII/448/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LXII/447/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023-2033

Uchwała Nr LXI/446/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr LXI/445/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu

Uchwała Nr LXI/444/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie

Uchwała Nr LXI/443/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie

Uchwała Nr LXI/442/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie

Uchwała Nr LXI/441/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu 

Uchwała Nr LXI/440/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LXI/439/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2024

Uchwała Nr LXI/438/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXI/437/2023 Rady Gminy Wolanów

z  dnia  31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 413/1 

Uchwała Nr LX/436/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LX/435/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LIX/433/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023-2033

Uchwała Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2023 r.

Uchwała Nr LIX/431/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2023 r.

Uchwała Nr LIX/430/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie

Uchwała Nr LIX/429/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Kowala oraz Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu 

Uchwała Nr LIX/428/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w obrębie Mniszek, gm. Wolanów, oznaczonej  jako działka ewidencyjna nr  896/4

Uchwała Nr LIX/427/2023 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jarosławice, gm. Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 107/2

Uchwała Nr LIX/426/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Wolanów

Uchwała Nr LIX/425/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w spawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr LIX/424/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LIX/423/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LIX/422/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów 

Uchwała Nr LIX/421/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr LIX/420/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wolanowie

Uchwała Nr LIX/419/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie

Uchwała Nr LIX/418/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr LVIII/417/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Uchwała Nr LVIII/416/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/415/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LVIII/414/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LVIII/413/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego 

Uchwała Nr LVIII/412/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie  za 2022 rok 

Uchwała Nr LVIII/411/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2022 rok 

Uchwała Nr LVIII/410/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania

Uchwała Nr LVII/409/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LVII/408/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 kwietnia 2023 r. ww sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LVII/407/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LVII/406/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały  Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LVII/405/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2023/2024 od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr LVI/404/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LVI/403/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LVI/402/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr LVI/401/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja

Uchwała Nr LVI/400/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/334/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 sierpnia 2022 r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych nr 351208W, 351212W, 351213W, 351234W, 351242W, 351243W, 351244W, 351248W, 351249W 

Uchwała Nr LVI/399/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej 

Uchwała Nr LVI/398/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr LVI/397/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata  2023 – 2026

Uchwała Nr LVI/396/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2023 rok”

Uchwała Nr LVI/395/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2028 roku

Uchwała Nr LVI/394/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wolanów na lata 2023 – 2026” 

Uchwała Nr LV/393/2023 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 7 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat z: „Sabat jako przysiółek wsi Strzałków” na „Sabat jako kolonia”

Uchwała Nr LV/392/2023 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 7 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie z: „Gawronie jako przysiółek wsi Franciszków” na „Gawronie jako kolonia”

Uchwała Nr LV/391/2023 Rady Gminy Wolanów

z  dnia 7 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów z: „Michałów jako przysiółek wsi Bieniędzice” na „Michałów jako wieś”

Uchwała Nr LV/390/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LV/389/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LIV/388/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części  nieruchomości  zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek, gm. Wolanów  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12  

Uchwała Nr LIV/387/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr LIV/386/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr LIV/385/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2023 r.

Uchwała Nr LIV/384/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2023 r.

Uchwała Nr LIV/383/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie określenia  stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Uchwała Nr LIV/382/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia  z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała Nr LIV/381/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała Nr LIV/380/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2

Uchwała Nr LIV/379/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonej w miejscowości Mniszek, gm. Wolanów   

Uchwała Nr LIV/378/2023 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, gm. Wolanów  

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11874
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-28 08:27:54