Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XL/289/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XL/288/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029

Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XL/286/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Uchwała Nr XL/285/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/284/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/283/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/282/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2022 - 2026"

Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów

Uchwała Nr XL/280/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

Uchwała Nr XL/279/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach „Senior +”

Uchwała Nr XL/278/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/277/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolanów na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wolanów na rok 2022

Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Wolanów

 z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Wolanów

Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r.

Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r.

Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/271/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/270/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 - 2029

Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno

Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie

Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVII/259/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych

Uchwała Nr XXXVII/258/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chruślice oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 420 i 421

Uchwała Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zabłocie oznaczonej jaki działka ewidencyjna nr 384

Uchwała Nr XXXVII/256/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej  w obrębie Wolanów gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 269/1 

Uchwała Nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garno

Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wolanów

Uchwała Nr XXXVI/253/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVI/252/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 r. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/186/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2020 roku

Uchwała Nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie

Uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium  na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów 

Uchwała Nr XXXV/247/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXV/246/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXV/245/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/244/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce- Kolonia w Gminie Kowala i w m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów

Uchwała Nr XXXV/243/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała Nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXXV/241/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIV/240/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV/239/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 - 2029

Uchwała Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Uchwała Nr XXXIV/237/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wolanów do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Uchwała Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce - Kolonia w Gminie Kowala i m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów

Uchwała Nr XXXIV/234/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Kowala oraz Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu 

Uchwała Nr XXXIV/233/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIV/232/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego 

Uchwała Nr XXXIV/231/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie  za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIV/230/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2020 rok 

Uchwała Nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania

Uchwała Nr XXXIII/228/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 - 2029

Uchwała Nr XXXIII/226/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wolanów do 2030 roku i określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji

Uchwała Nr XXXIII/225/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +”

Uchwała Nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXII/222/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 - 2029

Uchwała Nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXXI/218/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Wolanów oraz Gminą Kowala w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu 

Uchwała Nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała Nr XXXI/216/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mniszek  oznaczonej jaki działki ewidencyjne nr 875/7, 875/9, 875/10

Uchwała Nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Wola Wacławowska 

Uchwała Nr XXXI/213/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2021/2022 od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2021

Uchwała Nr XXXI/211/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2021 rok”

Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów

Uchwała Nr XXX/209/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XXX/208/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwała Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Wolanów do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wolanów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

Uchwała Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-07 13:10:35