Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie istniejącego zakładu produkcji wód i napojów na działce nr ewid. 338/1 wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Wawrzyszów nr 9, gmina Wolanów”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie hali przemysłowej na terenie działek nr 262, 263, 264, 265 obręb 0030 miejscowości Wolanów, gm. Wolanów, woj. mazowieckie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno”.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala-Duszocina nr 33, gmina Wolanów.

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Wolanów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali przemysłowej na terenie działek nr 262, 263, 264, 265 obręb 0030 w miejscowości Wolanów, gm. Wolanów, woj. mazowieckie”.

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wolanów I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie”

Zawiadomienie – obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wolanów I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolonia Wawrzyszów, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie”.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na: „zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów”, na działkach o numerach ewidencyjnych 301 i 302.

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

w sprawie przedsięwzięcia  polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wolanów I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolonia Wawrzyszów, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną – trawialnia drutu ”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na; „Rozbudowie istniejącego zakładu produkcji wód i napojów o część produkcyjną, magazynową i socjalną na działkach o nr ewid. 336/14, 337/5, 337/6, 337/3 i 338/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wawrzyszów  9, gmina Wolanów”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wolanów I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolonia Wawrzyszów, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie”.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w związku z wydanym  postanowieniem z dnia 03.09.2018r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów do reprodukcji brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Strzałków, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych 89/6, 89/8, 90/5 obręb 0024”.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie (wydłużeniu) hal produkcyjnych nr 6 i 6A w kierunku południowym, rozbudowie hali 6A w kierunku zachodnim (budowa nowej hali produkcyjnej dwunawowej 6B), budowie od 2 do 4 silosów magazynowych, rozbiórce hali produkcyjnej nr 4, rozbiórce hali młynków oraz wiaty magazynowej

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów do reprodukcji brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Strzałków, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych 89/6, 89/8, 90/5 obręb 0024”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd” w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów.

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Wolanów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd” w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego zakładu produkcji wód i napojów o część produkcyjną, magazynową i socjalną na działkach o nr ewid. 336/14, 337/5, 337/6, 337/3 i 338/1 wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Wawrzyszów nr 9 , gmina Wolanów ”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów do reprodukcji brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzysząca we wsi Strzałków, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych 89/6, 89/8, 90/5 obręb 0024 ”.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w związku z wydanym postanowieniem z dnia 22.06.2018r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów”, na działkach o numerach ewidencyjnych 301 i 302

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów”, na działkach o numerach ewidencyjnych 301 i 302.

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd”w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132/2, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów

Postanowienie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd”w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132/2, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

„zwiększeniu ilości samochodów przyjmowanych do demontażu oraz dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów budowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kowala Duszocina nr 33, gmina Wolanów”, na działkach o numerach ewidencyjnych 301 i 302.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni wraz z obiektami towarzyszącymi (min. silosami magazynowymi na paszę i zewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce) na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 23/1 w miejscowości Sławno, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie – o obsadzie 53,89 DJP”

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd” w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów na wniosek Zakładu Mleczarskiego „FIG-AND” Leszek Figarski i wspólnicy Sp.J., Kolonia Wawrzyszów 29, 26-625 Wolanów.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd” w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów na wniosek Zakładu Mleczarskiego „FIG-AND” Leszek Figarski i wspólnicy Sp.J., Kolonia Wawrzyszów 29, 26-625 Wolanów.

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd” w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działkach nr ewid. 132, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Mleczarskiego „FigAnd” w Kol. Wawrzyszów 29 realizowanego na działce nr ewid. 132, 132/4 i 134 w obrębie Kolonia Wawrzyszów.

ZAWIADOMIENIE – obwieszczenie

w sprawie planowanego przedsięwzięcia  polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 3566 W Konary - Mniszek, od granicy powiatu radomskiego do drogi krajowej nr 12, w Gminie Wolanów, powiat radomski

ZAWIADOMIENIE – obwieszczenie

w sprawie planowanego przedsięwzięcia  polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 3566 W Konary - Mniszek, od granicy powiatu radomskiego do drogi krajowej nr 12, w Gminie Wolanów, powiat radomski

ZAWIADOMIENIE – obwieszczenie o wydaniu decyzji

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego (studni) umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, z uwzględnieniem, że w odległości mniejszej niż 500 m od projektowanej studni znajdują się inne urządzenia wodne - o wydajności 7,0 m3 na godzinę”.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego (studni) umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, z uwzględnieniem, że w odległości mniejszej niż 500 m od projektowanej studni znajdują się inne urządzenia wodne - o wydajności 7,0 m3 na godzinę”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 3566 w Konarach-Mniszek, od granicy powiatu radomskiego do drogi krajowej nr 12, w Gminie Wolanów, powiat radomski (...)"

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu cynkowania galwanicznego na terenie działki o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Strzałków, gm. Wolanów, powiat radomski”, inwestor: „DREWNOWKRĘT” Marian Kotkowski, Strzałków 83, 26-625 Wolanów

Zawiadomienie o obowiązku sporządzenia raportu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa zakładu cynkowania galwanicznego na terenie działki o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Strzałków, gm. Wolanów, powiat radomski ”.

Informacja o wydaniu decyzji

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej o konstrukcji stalowej wraz ze stacją bazową, zasilaniem stacji, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu stacji, szafy telekomunikacyjne na ramie stalowej. Droga dojazdowa, system antenowy składający się z 6 szt. anten sektorowych oraz 1 szt. radiolinii, H max. wieży 54 m n.p.t. Przedsięwzięcie realizowane na działkach 1072, 1073 i 1155 w miejscowości Ślepowron. Stacja z wieżą zlokalizowana na działce nr 1072”.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej o konstrukcji stalowej wraz ze stacją bazową, zasilaniem stacji, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu stacji, szafy telekomunikacyjne na ramie stalowej. Droga dojazdowa, system antenowy składający się z 6 szt. anten sektorowych oraz 1 szt. radiolinii, H max. wieży 54 m n.p.t. Przedsięwzięcie realizowane na działkach 1072, 1073 i 1155 w miejscowości Ślepowron. Stacja z wieżą zlokalizowana na działce nr 1072”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zakładu cynkowania galwanicznego na terenie działki o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Strzałków, gm. Wolanów, powiat radomski ”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie hali przemysłowej na terenie działek nr 262, 263, 264, 265 obręb 0003 w miejscowości Wolanów, gm. Wolanów woj. Mazowieckie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego (studni) umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, z uwzględnieniem, że w odległości mniejszej niż 500 m od projektowanej studni znajdują się inne urządzenia wodne - o wydajności 7,0 m3 na godzinę”.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 1072 w miejscowości Ślepowron”.

Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki

prostuje się omyłkę w zawiadomieniu ROŚ. 6220.10.2016.KG z dnia 17.11.2016r. Wójta Gminy Wolanów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 1072 w miejscowości Ślepowron”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego – produkcyjnego na produkcyjną tj.: przeniesienie produkcji rur polipropylenowych i PCV z innego budynku w obrębie zakładu w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów, działka nr 1028/3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach

w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie” na działkach obrębu geodezyjnego Strzałków.

Postanowienie

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie tartaku na terenie działki nr 298/2 w miejscowości Wymysłów gm. Wolanów

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji  polegającego na rozbudowie tartaku na terenie działki nr 298/2 w miejscowości Wymysłów gm. Wolanów prowadzonego na wniosek „Gajewski Podłogi Drewniane”  sp. z o.o. sp. k., Oblas 40a, 26-650 Przytyk.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie tartaku na terenie działki nr 298/2 w miejscowości Wymysłów gm. Wolanów realizowanego na działce o nr ewid. 298/2 w obrębie geod. Wymysłów.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17, 26-625 Wolanów dz. Nr 303”.

Postanowienie

w sprawie planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego „Kowala Duszocina pole A” i „Kowala Duszocina pole B” w miejscowości Kowala Duszocina, powiat radomski, woj. Mazowieckie.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „przebudowa drogi gminnej relacji Sławno - Granica z Gminą Zakrzew” na działkach o nr 346/1, 353, 356/1, 1116, 1122, 1125, 1126, 1127 obręb Sławno, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „poszerzeniu eksploatacji kopalni piasków skaleniowo – kwarcowych Kowala-Duszocina gm. Wolanów realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 272, 273/1, 273/2, 280, 281/1, 281/2, 282, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4 w obrębie Kowala Duszocina, gm. Wolanów”.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „poszerzeniu eksploatacji kopalni piasków skaleniowo – kwarcowych Kowala-Duszocina gm. Wolanów realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 272, 273/1, 273/2, 280, 281/1, 281/2, 282, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4 w obrębie Kowala Duszocina”.

Postanowienie

Wójta Gminy Wolanów w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „poszerzeniu eksploatacji kopalni piasków skaleniowo – kwarcowych Kowala-Duszocina gm. Wolanów realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 272, 273/1, 273/2, 280, 281/1, 281/2, 282, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4 w obrębie Kowala Duszocina”.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Wolanów w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „poszerzeniu eksploatacji kopalni piasków skaleniowo – kwarcowych Kowala-Duszocina gm. Wolanów realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 272, 273/1, 273/2, 280, 281/1, 281/2, 282, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4 w obrębie Kowala Duszocina”.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Wolanów w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „poszerzeniu eksploatacji kopalni piasków skaleniowo – kwarcowych Kowala-Duszocina gm. Wolanów realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 272, 273/1, 273/2, 280, 281/1, 281/2, 282, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4 w obrębie Kowala Duszocina”.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Poszerzeniu eksploatacji kopalni piasków skaleniowo - kwarcowych Kowala-Duszocina gm. Wolanów realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 272, 273/1, 273/2, 280, 281/1, 281/2, 282, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4 w obrębie Kowala Duszocina"

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów wraz z warsztatem naprawczym dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią samochodową i punktem skupu złomu na dz. ew. nr 708/4 obręb Mniszek, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie".

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów wraz z warsztatem naprawczym dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią samochodową i punktem skupu złomu na dz. ew. nr 708/4 obręb Mniszek, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie".

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczenia użytkowania części powierzchni stacji diagnostycznej pojazdów na stację demontażu samochodów (SDP) zlokalizowanej na działce nr 1388/1, z wykorzystaniem nowozaprojektowanych wiat zlokalizowanych na działce nr 1389/1 i 1388/1 w miejscowości Wawrzyszów 4, gm. Wolanów, pow. radomski, województwo mazowieckie”.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach
i materiałach przed wydaniem decyzji

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczenia użytkowania części powierzchni stacji diagnostycznej pojazdów na stację demontażu samochodów (SDP) zlokalizowanej na działce nr 1388/1, z wykorzystaniem nowozaprojektowanych wiat zlokalizowanych na działce nr 1389/1 i 1388/1 w miejscowości Wawrzyszów 4, gm. Wolanów, pow. radomski, województwo mazowieckie”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

w sprawie przedsięwzięcia o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska - Orońsko na odcinku od km 0+819,00 do km 2+168,10 o długości 1349,10m realizowanego na działkach o nr ew. 872 i 830/6 obręb geodezyjny Mniszek, położonych w gminie Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie"

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

w sprawie przedsięwzięcia o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska - Orońsko na odcinku od km 0+819,00 do km 2+168,10 o długości 1349,10m realizowanego na działkach o nr ew. 872 i 830/6 obręb geodezyjny Mniszek, położonych w gminie Wolanów"

Informacja

o wyrażeniu opinii dla przedsięwzięcia o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska - Orońsko na odcinku od km 0+819,00 do km 2+168,10 o długości 1349,10m realizowanego na działkach o nr ew. 872 i 830/6 obręb geodezyjny Mniszek, położonych w gminie Wolanów"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i eksploatacja stacji demontażu pojazdów wraz z warsztatem naprawczym dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią samochodową i punktem skupu złomu na dz. ew. nr 708/4 obręb Mniszek, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska - Orońsko na odcinku od km 0+819,00 do km 2+168,10"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie przeznaczenia użytkowania części powierzchni stacji diagnostycznej pojazdów na stację demontażu samochodów (SDP)..."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku tuczarni dla tuczników wraz z infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 145/1, położonej w obrębie geodezyjnym Sławno B"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15153
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-14 14:31

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 932186
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-19 14:04

Stopka strony