Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 • KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny

1. Cel programu

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

2. Uczestnictwo w programie

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

3. Karta

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Aby otrzymać kartę należy złożyć wypełniony wniosek (wniosek do pobrania w załączniku poniżej) w Urzędzie Gminy Wolanów ul. Radomska 20  ( I piętro, pokój 11) tutejszego Urzędu .

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ważne: wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów!


Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzin...

 

Pliki do pobrania:

- Ustawa z dnia 23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

- Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 

Dokumenty do pobrania

Dokument

Typ

Rozmiar

Rozporzadzenie__Ministra_Pracy_i_Polityki_Spolecznej

.pdf

1 (MB)

Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_dnia_22_grudnia_2014r.

.pdf

713 (kB)

Ustawa_z_dnia_23_grudnia_2014r._o__Karcie_Dużej_Rodziny

.pdf

775 (kB)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2015-01-12 13:54
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 07:50
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2017-10-12 07:51
 • zmodyfikował: Monika Musiałek
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 12:43

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3311
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-08 13:09

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1352238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:15

Stopka strony