Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ważne informacje

Treść strony

Ważne informacje

Stronicowanie

 • Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.02.06

  z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

 • Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.02.06

  z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 • Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.02.06

  z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.02.06

  z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

 • OBWIESZCZENIE nr 3.2019.BC

  2019.02.06

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW GAZU O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI 9,70 M3 WRAZ Z INSTALACJĄ NA TERENIE OBWODU UTRZYMANIA DROGI NA DZIAŁCE NR EWID. 1142 W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO (OBRĘB 0022), GM. WOLANÓW

 • OBWIESZCZENIE nr 2.2019.BC

  2019.02.06

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH MODERNIZACJI RUROCIĄGU WODY SUROWEJ OD STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 3 DO KOMORY ZASUW NA DZIAŁKACH NR EWID. 1122, 325/2 I 353 W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO (OBRĘB 0022), GM. WOLANÓW

 • Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Wolanów

  2019.01.30

  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  2019.01.30

  w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Gminy Wolanów w 2019 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów

 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

  2019.01.29

  Wójt Gminy Wolanów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Wolanów 2019r.

 • Ogłoszenie o konkursie

  2019.01.29

  na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10931
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 14:02

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 836174
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 13:24

Stopka strony