Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ważne informacje

Treść strony

Ważne informacje

Stronicowanie

 • Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Wolanów

  2018.07.11
 • Wykaz

  2018.07.11

  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 • OBWIESZCZENIE nr 5.2018.BC

  2018.07.10

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 1200 I 1097/15 W MIEJSCOWOŚCI WOLA WACŁAWOWSKA (OBRĘB 0027), GM. WOLANÓW

 • Uchwała Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.07.06

  z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

 • Informacja

  2018.06.29

  o osiągniętych przez gminę Wolanów w 2017r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolanów za rok 2017.

  2018.06.29

  Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolanów. Poniższa analiza obejmuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
  Analiza pozwoli na weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  2018.06.29

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów do reprodukcji brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzysząca we wsi Strzałków, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych 89/6, 89/8, 90/5 obręb 0024 ”.

 • Protokół Nr XLII/2018

  2018.06.21

  z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Wolanów z dnia 12 czerwca 2018 roku

 • Protokół Nr XLI/2018

  2018.06.21

  z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 roku

 • Uchwała Nr XLII/239/2018 Rady Gminy Wolanów

  2018.06.21

  z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 14:02

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 601023
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-13 15:45

Stopka strony