Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/211/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018-2022”

Uchwała Nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/203/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVII/201/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przytyk i Gminą Wieniawa

Uchwała Nr XXXVI/196/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.

Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXXVI/192/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu Najemcy

Uchwała Nr XXXVI/191/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/9

Uchwała Nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/8

Uchwała Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

Uchwała Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXV/185/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie

Uchwała Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sławnie

Uchwała Nr XXXV/183/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

Uchwała Nr XXXV/182/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/138/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/155/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2017roku w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/168/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Uchwała Nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”.

Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Uchwała Nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów.

Uchwała Nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Uchwała Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017r.”

Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXV/147/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Kolejowa 17 jej dotychczasowemu Najemcy

Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 241039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:47:09