Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora SP ZOZ w Wolanowie

Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Strzałkowie

Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 grudnia 2021. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mniszku

Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za okazjonalne użyczenie pomieszczeń w budynku Klubu Seniora w Młodocinie Większym

Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia opłat za okazjonalne użyczenie pomieszczeń w budynku Klubu Seniora w Chruślicach

Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 przeznaczonej do oddania w najem na czas określony

Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie

Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Wolanów

z 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim  przetargu pisemnym  nieograniczonym

Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 70/2021 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Udzielenie kredytu długoterminowego”

Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosku o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 04 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Wolanów - Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia prac spisowych na terenie gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Udzielenie kredytu długoterminowego”

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Radomiu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa budynków świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów i Rogowa”

Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny”

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 sierpnia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych na terenie gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów położonych w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 298/6, nr 298/9 oraz w obrębie Wacławów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości sanitarne”

Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Wolanów

dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mniszek”

Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej powołanej  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej powołanej  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej powołanej  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie  określenia zasad dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wolanów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022”

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 czerwca  2021r. w sprawie ogłoszenia czwartego  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 czerwca  2021r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych na terenie gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza Host Nation Support - HNS w Urzędzie Gminy Wolanów i określenie zasad jego funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 czerwca  2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu pisemnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zakazu napełniania basenów i oczek wodnych oraz podlewania tuneli ogrodniczych, przydomowych ogródków, terenów zielonych, upraw rolnych i sadowniczych wodą z gminnej sieci wodociągowej.

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Modernizacja budynku w m. Młodocin Większy”

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia „Raportu o stanie Gminy Wolanów za rok 2020”.

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach   

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 maja 2021 roku w w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Sławnie

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 maja 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Bieniędzice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/1, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów”

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Bieniędzice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/1, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno - granica z gminą Zakrzew, etap II”

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 kwietnia 2021rw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych w obrębie Wymysłów, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 298/6 i 298/9 oraz położonej w obrębie Wacławów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 marca  2021r. w sprawie ogłoszenia trzeciego  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów”

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 luty 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2021r. 

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosku o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Wolanów – Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 stycznia  2021r. w sprawie ogłoszenia drugiego  przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 stycznia  2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim  przetargu pisemnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 stycznia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania  w dzierżawę na czas określony 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122151
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:45:50