Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom w 2023 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2023

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 18 /2023 z dnia 13 lutego 2023r.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2023

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwar-tego konkursu ofert nr 2/2023 na powierzenie zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kul-tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2023/AO

na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Wolanów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Wolanów 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2022

na powierzenie zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2022

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwar-tego konkursu ofert nr 1/2022 na powierzenie zadania publicznego w 2022 roku w zakresie po-mocy społecznej pt. „ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwar-tego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Wójt Gminy Wolanów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Wolanów 2022r.

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Wójt Gminy Wolanów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Wolanów 2022r.

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Wolanów

z 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2022r. w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie wskazania zadania do realizacji w formie powierzenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Wolanów

z 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W  2021 ROKU ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 13 /2021 z dnia 1 marca 2021r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W  2021 ROKU ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 9/2021 z dnia 11 lutego 2021r. 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy: OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2020 ROKU.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy: OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Wolanów w 2020 r. w zakresie: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej

Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Wolanów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Wolanów 2019r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Wolanów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Wolanów 2019r.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Dokumentacja postępowania w konkursie " WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ " publikowana jest w dziale Zamówienia publiczne na stronie https://www.bip.wolanow.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=121

KONSULTACJE – Program Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok

SPRAWOZDANIE

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Ogłoszenie wyników

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Ogłoszenie wyników

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Wolanów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY WOLANÓW W 2018 ROKU w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160704
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-09 15:40:58