Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok 

Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 351247W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3565W, Gmina Wolanów”

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 przeznaczonej do oddania w najem na czas określony

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 23 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów w roku 2023.

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia „Raportu o stanie Gminy Wolanów za rok 2022”.

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 maja 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w gminnej świetlicy w Kolonii Wawrzyszów

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 maja 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w gminnej świetlicy w Rogowej

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok 

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie powołania Zespołu d.s. monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 kwietnia 2023 roku. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Waliny w gminie Wolanów 

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok 

Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok 

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2023r.

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów”

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Wolanów”

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów”

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 250/2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wolanów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwar-tego konkursu ofert nr 2/2023 na powierzenie zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kul-tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok 

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na powierzenie zadania publicznego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wolanów

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów położonej w obrębie Chruślice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 342, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok 

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzałków i Sabat w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Franciszków i Gawronie w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bieniędzice i Michałów w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Wolanów

z 02 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2023r. w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 02 stycznia 2023r. w sprawie wskazania zadania do realizacji w formie powierzenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4834
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-31 14:59:26