Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ważne informacje

Treść strony

Ważne informacje

Stronicowanie

 • Protokół Nr V/2019

  2019.03.08

  z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku

 • Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Wolanów

  2019.03.07

  z dnia 22 luty 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019r.

 • Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 • Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

  z dnia 27 lutego w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich  na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych

 • Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

   z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów

  2019.03.06

  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

 • Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wolanów

  2019.03.05

  z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10930
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 14:02

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 836163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 13:24

Stopka strony