Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Jak załatwić sprawę w urzędzie

Banery

 • Portal mapowy

Treść strony

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydane zezwolenie może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Wymogu uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody- na obszarach objętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat,
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału,
 •  które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr10, tel. (48) 6186051;fax. (48)6187941,
 e-mail:gmina@wolanow.pl

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawca(posiadacz samoistny)nie jest jej właścicielem.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie – sprawa, która może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechne znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 • W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawa, która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 • W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawa szczególnie skomplikowana.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie.

Procedura odwoławcza:

Odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wolanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 83-87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 627),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2012r. poz.1282).

Ochrona danych osobowych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Wolanów

Dodatkowe informacje:
Brak

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
  data wytworzenia: 2014-01-09
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-01-14 14:59
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 14:19

Dokumenty do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
  data wytworzenia: 2014-01-09
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-01-14 15:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5763
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 13:41

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 836178
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 13:24

Stopka strony