Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Jak załatwić sprawę w urzędzie

Banery

 • Portal mapowy

Treść strony

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1.    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2.    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3.    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) – I piętro, pokój nr 10,
tel. (48) 380-36-53 ;fax. (48)6187941, e-mail:gmina@wolanow.pl

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie właściciela nieruchomości, o zamiarze usunięcia drzewa, zawierające:
1.    imię i nazwisko wnioskodawcy,
2.    oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3.    rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
4.    zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
5.    pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
6.    dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Usunięcie drzewa może nastąpić po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, tzn. 14 dni od daty oględzin, które następują w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mimo upływu wskazanych terminów usunięcie nie może nastąpić, jeśli organ wezwał zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Zaświadczenie można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Wolanów (w tym celu należy zadeklarować na wniosku chęć osobistego odbioru). Podczas odbioru zaświadczenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Procedura odwoławcza:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Wolanów

Dodatkowe informacje:
Brak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2018-06-29 14:21
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 14:23

Dokumenty do pobrania:

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 13:41

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 836183
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 13:24

Stopka strony