Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Jak załatwić sprawę w urzędzie

Banery

 • Portal mapowy

Treść strony

Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Pisemna deklaracja.
 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) – Urząd Stanu Cywilnego – II piętro, pokój nr 16, tel. (centrala) (48) 618 60 51 wewn. 41, e-mail: ewidencja.ludnosci@wolanow.pl

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 • 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polskę innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z   2011 r. Nr 158, poz. 941 ze zm.)

Ochrona danych osobowych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Wolanów

Dodatkowe informacje:

1.  Do rejestru wyborców w części A na własny wniosek mogą dopisać się:

- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.
- wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy.
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały.

2. Do rejestru wyborców w części B na własny wniosek mogą wpisywać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego decyzję o wpisaniu do rejestru wydaje wójt po sprawdzeniu czy wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dokumentu własności lub najmu, oświadczenie złożone przez właściciela lub najemcę, potwierdzenie przez sołtysa danej miejscowości faktu stałego zamieszkania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Golińska
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-09-29 13:33
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 13:32

Dokumenty do pobrania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Golińska
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2014-09-29 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6258
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 13:41

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 881400
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-26 13:40

Stopka strony