Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Jak załatwić sprawę w urzędzie

Banery

 • Portal mapowy

Treść strony

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z  2012 r., poz. 391 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolanów tworzy i prowadzi Wójt Gminy Wolanów od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolanów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Wolanów na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów) I piętro, pokój nr 10, tel. (centrala): (048) 6186051; fax: (048) 6187941, e-mail: gmina@wolanow.pl

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie to powinno zawierać także:

  a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

  b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

  c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Opłaty:

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 , zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Wolanów dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej.

 

Podstawa prawna:

1) art. 9b–9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 z późn. zm.).)

2) art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

 

Ochrona danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Wolanów

 

Dodatkowe informacje:

Brak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
  data wytworzenia: 2013-07-22
 • opublikował: Karol Faliszewski
  data publikacji: 2013-07-22 21:58
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 14:31

Dokumenty do pobrania

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5758
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 13:41

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 836093
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 13:24

Stopka strony