Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ważne informacje

Treść strony

Ważne informacje

Stronicowanie

 • Projekt

  2016.12.13

  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

 • Projekt

  2016.12.13

  Uchwały Budżetowej na rok 2017

 • Ogłoszenie

  2016.12.12

  Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących założenia dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została sporządzona diagnoza negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno – przestrzennym i technicznym.

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

  2016.11.21

  Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących założenia dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów.

 • Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

  2016.11.10

  W dniu 15 czerwca 2016 r. Rada Gminy Wolanów przyjęła nowe uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe uchwały wchodzą w życie 14 lipca 2016r

 • Informacja dotycząca modernizacji gruntów i budynków w gminie Wolanów

  2015.01.22
  Z związku z zakończoną modernizacją gruntów i budynków w Gminie Wolanów, Wójt Gminy wzywa wszystkich właścicieli gruntów i budynków do pilnego złożenia nowych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 • Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji

  2014.02.25
  dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów.
 • Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

  2014.01.07
  UWAGA!
  Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

  2013.12.03
  ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
 • INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  2013.10.17
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie w dwóch egzemplarzach informacji o wyrobach zawierających azbest

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9109
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 14:02

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 786384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-18 13:18

Stopka strony