Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • e-PUAP
 • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wolanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wolanów.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre dokumenty PDF, które są skanami dokumentów, nie zawierają warstwy tekstowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U 2019 poz. 848) dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, prezentacje, arkusze kalkulacyjne opublikowane w okresie od 24 września 2018 roku do 24 września 2020 roku zostaną dostosowane do przepisów ustawy z wyłączeniem:

 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
 • treści wytworzonych i przekazywanych do publicznej wiadomości przez inne organy np. zawiadomienia, obwieszczenia i informacje;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest upoważniony np. oświadczenia majątkowe;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-02, ostatnia modyfikacja z dnia 2021-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Faliszewski, k.faliszewski@wolanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 48 380 36 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów:

Parking przy Urzędzie Gminy Wolanów posiada dwa oznaczone miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwupiętrowy bez windy, posiada podjazd dla niepełnosprawnych z poziomu parkingu do wysokiego parteru, na którym znajduje się Punkt Pierwszego Kontaktu. Osoby niesprawne ruchowo są obsługiwane na parterze budynku. W urzędzie jest tłumacz polskiego języka migowego.

Koordynator do spraw dostępności

Małgorzata Szczepaniak 
Telefon kontaktowy: +48 48 618 60 51 w. 32
e-mail: sekretarz@wolanow.pl

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-03 13:04
 • zmodyfikował: Karol Faliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-14 11:32

Raporty o stanie zapewniania dostępności

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18131
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 13:58:29