Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP

Kalendarium

«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026.

Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek  jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2018- 2022”.

Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów.

Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenie petycji.

Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Wolanów

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

Uchwała Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wolanów nieruchomości położonej w obrębie Chruślice, gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 342 o pow. 3000 m2

Uchwała Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2019 rok

Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 r.

Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/125/2016 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 - 2021”

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2020 rok”

Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie

Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1

Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 roku

Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 - 2026

Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla p.o. dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) Gminy Wolanów

Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie.

Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów.

Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020.

Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu najemcy

Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2420

Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów

Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno

Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6955
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-01 14:22