Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 22 czerwca 2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 maja 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Budowa zjazdów do działek gminnych w Sławnie oraz utwardzenie placu przy PSP w Sławnie (działki nr 74, 76/9 i 76/4)"

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Wolanów "Raportu o stanie Gminy Wolanów za 2019 rok"

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie zakazu napełniania basenów i oczek wodnych oraz podlewania tuneli ogrodniczych, przydomowych ogródków, terenów zielonych, upraw rolnych i sadowniczych wodą z gminnej sieci wodociągowej.

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 03.04.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów”

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony.

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2020 rok.

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do (...)

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w (...)

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 stycznia 2020r w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 03 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na 2020 rok

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-23 14:06

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1347284
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 13:56

Stopka strony