Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Wolanów

Uchwała Budżetowa Gminy Wolanów na 2020 rok z dnia 13 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów

Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok”

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4516
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-03 12:23

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1352252
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:15

Stopka strony