Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzałków i Garno gm. Wolanów”

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 05.09.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Kolejowa — wymiana grzejników”

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 351233W w miejscowości Chruślice"

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno - granica z gminą Zakrzew, etap I"

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej nr 351233W w miejscowości Chruślice"

Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno - granica z gminą Zakrzew, etap I"

Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji Garno - Strzałków w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów"

Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2019 rok

Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku PSP w Sławnie”

Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 298/9

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102

Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 34/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 kwietnia 2019 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Remont nawierzchni gruntowych, bitumicznych, poboczy dróg i przepustów będących w zarządzie Zamawiającego"

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wolanów, ul. Kolejowa-wymiana grzejników”

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola, na świetlicę wiejską, na terenie działki nr 342, w miejscowości Chruślice gm. Wolanów - utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”

Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Remont nawierzchni gruntowych, bitumicznych, poboczy dróg i przepustów będących w zarządzie Zamawiającego"

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 kwietnia 2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony.

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 298/9

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 22 luty 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019r.

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5 /2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 14 stycznia 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Wolanów

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Wolanów

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2902
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-17 14:03

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958125
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 09:25

Stopka strony