Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXXVI/196/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.

Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

Uchwała Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXV/185/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie

Uchwała Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sławnie

Uchwała Nr XXXV/183/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

Uchwała Nr XXXV/182/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”.

Uchwała Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Uchwała Nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów.

Uchwała Nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Uchwała Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017r.”

Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5138
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-01 11:51

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1352223
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:15

Stopka strony