Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 315/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Zarządzenie nr 314/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Zarządzenie nr 310/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018r.

Zarządzenie nr 309/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2018 rok

Zarządzenie nr 307/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Rozbudowa PSP w Sławnie”

Zarządzenie nr 306/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Rozbudowa PSP w Mniszku”

Zarządzenie nr 305/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie

Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Wolanów.

Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Wolanów

Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 300/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 w Urzędzie Gminy Wolanów i pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr 299/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 298/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 297/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie wyznaczenia pracowników udzielających pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 296/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 295/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 294/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie

Zarządzenie Nr 293/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wolanów.

Zarządzenie Nr 292/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na 2018 rok

Zarządzenie Nr 291/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 290/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości w Urzędzie Gminy w Wolanowie.

Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 288/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki

Zarządzenie Nr 287/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie: procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 286/2018 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1048
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-27 11:14

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 640742
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 14:48

Stopka strony