Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenie Nr 262/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 08 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2017 rok

Zarządzenie nr 256/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie nr 253/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Wolanów.

Zarządzenie nr 227/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wolanów

Zarządzenie nr 226/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr 223/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Zarządzenie nr 222/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 188/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 220/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Zarządzenie nr 219/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie nr 218/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 217/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 216/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2017 rok

Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Wolanowie

Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Zarządzenie nr 212/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Zarządzenie nr 211/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wskazania Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie do przeprowadzenia rekrutacji do nowo tworzonego przedszkola w Wolanowie.

Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie ”Remont i bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Zamawiającego”.

Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.

Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie i ustalenia jej składu osobowego.

Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na terenie gminy Wolanów na 2017 rok

Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Radomiu w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.

Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Zarządzenie nr 203/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w planie finansowym zadań zleconych oraz w planie dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na 2017 rok

Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017r.

Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 176/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za użyczenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mniszku

Zarządzenie nr 195/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki

Zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na 2017 rok

Zarządzenie nr 193/2017 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 270/13 Wójta Gminy Wolanów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących - PSP i PG w Wolanowie.

Adres

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.