Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/138/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/155/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 czerwca 2017roku w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/168/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Uchwała Nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”.

Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Uchwała Nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów.

Uchwała Nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Uchwała Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017r.”

Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXV/147/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Kolejowa 17 jej dotychczasowemu Najemcy

Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Adres

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.