Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Wolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Publiczne Służby Zatrudnienia
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • e-PUAP
  • e-usługi na portalu Wrota Mazowsza

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wolanow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXVIII/191/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XXVIII/188/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów

Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXVI/178/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim  Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2018- 2022” 

Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Wolanów

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2018- 2022”.

Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów.

Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/125/2016 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 - 2021”

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Wolanów

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2020 rok”

Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla p.o. dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) Gminy Wolanów

Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wolanów

Uchwała Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie

Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów

Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020.

Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Wolanów

z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 10:55:14