Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 1. Uchwała Nr XXVII/142/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 12:51
  • zmodyfikował: Karol Faliszewski
   ostatnia modyfikacja: 2013-08-01 12:56
 2.  Uchwała Nr XXVIII/147/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 12:55
 3. Uchwała Nr XXVIII/149/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 12:59
 4. Uchwała Nr XXIX/158/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Wolanów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:00
 5. Uchwała Nr XXIX/159/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:01
 6. Uchwała Nr XXIX/160/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:02
 7. Uchwała Nr XXIX/161/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:05
 8. Uchwała Nr XXIX/162/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:05
 9. Uchwała Nr XXX/166/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:09
 10. Uchwała Nr XXX/167/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wolanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:31
 11. Uchwała Nr XXXII/175/13 z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2013-07-31
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2013-08-01 13:32
 12. Uchwała Nr XXXIII/179/13 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Garno

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-09 13:03
 13. Uchwała Nr XXXV/183/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-09 13:05
 14. Uchwała Nr XXXV/184/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach (...)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-09 13:05
 15. Uchwała Nr XXXV/185/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem (...)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-09 13:06
 16. Uchwała Nr XXXV/186/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-09 13:09
 17. Uchwała Nr XXXV/187/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:51
 18. Uchwała Nr XXXVI/192/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:52
 19. Uchwała Nr XXXVI/193/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:52
 20. Uchwała Nr XXXVI/194/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:52
 21. Uchwała Nr XXXVI/195/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:53
 22. Uchwała Nr XXXVI/196/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:53
 23. Uchwała Nr XXXVI/197/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami(...)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:54
 24. Uchwała Nr XXXVI/198/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:54
 25. Uchwała Nr XXXVI/199/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:54
 26. Uchwała Nr XXXVI/200/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:55
 27. Uchwała Nr XXXVII/205/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w Wolanowie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Musiałek
   data wytworzenia: 2014-01-09
  • opublikował: Karol Faliszewski
   data publikacji: 2014-01-14 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1994
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-01 11:50

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

NIP: 948-11-81-243
REGON: 000548809
nr konta: 98 91150002 0030 0300 0286 0002

Dane kontaktowe

telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
www.wolanow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
godz. 7:30-16:30

wtorek, środa, czwartek
godz. 7:30-15:30

piątek
godz. 7:30-14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1352220
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:15

Stopka strony